خوشا آنان که با پیمانه دوست              شراب عشق نوشیدند و رفتند

خوشا آنان که با پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند

سوم خرداد نه تنها یادآور آزادسازی خرمشهر که یادآور آسمانی شدن ۵۵۵۳ نفر از بهترین جوانان ایران که با جان برکفی و ایستادگی تحسین برانگیز خود، مدافعان بحق خاک این مرز و بوم در برابر نیروهای متجاوز و اشغالگر بودند، است.

سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی بر ملت بزرگوار ایران گرامی باد.