قابل توجه اعضا محترم بلوکهای B,C,D پروژه خانه کارگر

قابل توجه اعضا محترم بلوکهای B,C,D پروژه خانه کارگر

از شما دعوت می شود در جلسه ساعت 10 صبح  روز جمعه مورخ  97/2/28  در محل مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در منطقه خانه کارگر، بلوار دانشجو ،خیابان بوستان حضور به هم رسانید.

حضور کلیه اعضا الزامی است.