رئیس هیأت مدیره:

آقای علی داودی

کارشناس ارشد مهندسی برق و رئیس واحد برق و Cooling پالایشگاه اصفهان

 

نایب رئیس هیأت مدیره:

آقای محمدرضا زائری

کارشناس ارشد مواد و متالوژی و رئیس روابط عمومی پالایشگاه اصفهان.

 

منشی هیأت رئیسه:

آقای خیام صفری

کارشنای ارشد مکانیک و رئیس نوبت کاری واحد برق و Cooling پالایشگاه اصفهان

 

مدیرعامل:

آقای وحیدرضا مشکوه روحانی

کارشناس عمران

کارشناس ارشد عمران سازه محاسبات

دکتری عمران سازه محاسبات

استاد دانشگاه و عضو هیأت رئیسه نظام مهندسی شاهین شهر

مجری و ناظر بیش از 800 واحد مسکونی، تجاری و خدماتی فرهنگی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن صنعت نفت اصفهان

 

بازرس تعاونی:

آقای محمد رحمتی نیک

کارشناس مهندس صنایع و مسئول نگهداری و تعمیرات دستگاه های ثابت پالایش و مخازن پالایشگاه اصفهان