اصفهان شاهین شهر خیابان رازی فرعی 7 شرقی پلاک 81 طبقه اول واحد 2

تلفن     45242630-031     45274922-031

فکس     45274922-031

meshkat71@yahoo.com

صفحه رسمی تعاونی در اینستاگرام taavonimaskan.naft.esf